dinsdag, 27. februari 2007 - 14:22

Overgang Wvg naar WMO verloopt soepel

Amsterdam

De invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) lijkt goed te zijn verlopen. Dit is de voorlopige conclusie van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) en collega-organisaties. Een verklaring hiervoor kan zijn dat een groot deel van de gemeenten een overgangsregeling voor hun cliënten heeft ingesteld.

Daarnaast heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), gemeenten opgeroepen om bij noodgevallen direct maatregelen te nemen om cliënten te helpen. Daarmee heeft de VNG zich gehouden aan de afspraken die de CG-Raad en zijn partners met hen hebben gemaakt.

Uit de eerste meldingen van het WMO-Meldpunt blijkt ook dat nog niet alles naar wens verloopt, met name op het gebied van bejegening, de hoogte van de eigen bijdrage, de indicatiestelling en de hoogte van het persoonsgebonden budget. Mensen melden hierover knelpunten, maar het is nog te vroeg om van een tendens te spreken. De CG-Raad en zijn collega-organisaties blijven alert.
Provincie:
Tag(s):