dinsdag, 16. januari 2007 - 13:00

PD treft bruinrot aan in partij aardappelen

Den Haag

De Plantenziektenkundige Dienst (PD) heeft bruinrot vastgesteld in een partij TBM-pootaardappelen van het ras Valiant. Daarnaast is bruinrot vastgesteld in een partij consumptieaardappelen van het ras Bintje tijdens de teeltsurvey die de PD jaarlijks uitvoert.

De besmette partij TBM-pootaardappelen is aangetroffen in de Overijsselse gemeente Twenterand tijdens de reguliere toetsing van het TBM-pootgoed. Naar aanleiding van de vondst is een traceringsonderzoek opgestart. Dit onderzoek heeft nog geen concrete relatie opgeleverd met het gebruik van oppervlaktewater. De zogenaamde 'klonale lijnen' zijn onderzocht: bij de 'zusterpartijen' is geen enkele verdenking vastgesteld. De PD voert nog aanvullend onderzoek uit om de oorzaak van de besmetting te achterhalen.

De integrale toetsing van pootgoed op bruin- en ringrot, die door de NAK Agro wordt uitgevoerd, is praktisch afgerond. Er zijn bij het onderzoeken van de ruim 27.000 monsters geen andere vondsten gedaan van bruinrot in NAK- of TBM-pootgoed. Het aantal gevallen van bruinrot in pootgoed is in de integrale toetsingen van de laatste jaren sterk gedaald. Deze afname wordt met name veroorzaakt door het ingestelde verbod op het gebruik van oppervlaktewater voor beregening van pootgoed.

Wel is er in de teeltsurvey die de PD uitgevoerd heeft in consumptieaardappelen één besmetting met bruinrot geconstateerd. Het gaat om een besmetting in het ras Bintje bij een teler in de gemeente Wijchen. Het traceringsonderzoek loopt nog.

De PD heeft beide bedrijven maatregelen opgelegd. Dit houdt onder andere in dat de besmette partijen moeten worden vernietigd. Alle andere aardappelen op de bedrijven hebben de status 'waarschijnlijk besmet' gekregen en moeten gecontroleerd worden afgezet.
Provincie:
Tag(s):