zondag, 29. april 2007 - 10:17

Politie Amsterdam komt met meer 'blauw' op straat

Amsterdam

De politie Amsterdam-Amstelland brengt de komende jaren meer ‘blauw’ op straat en versterkt de opsporingseenheden en de ict-sector. Dit zal ten goede komen aan de veiligheid in de regio. Dit heeft de politie Amsterdam-Amstelland bekendgemaakt.

Om een en ander mogelijk te maken zal de organisatie worden ‘gestroomlijnd’ en moet op een aantal fronten worden bezuinigd. Het betreft naar schatting enkele tientallen miljoenen euro’s, verdeeld over de komende vier jaar.

De overhead van het korps wordt verkleind en als er bij de ondersteunende diensten functies vacant komen, zullen die niet opnieuw worden bezet. Dat zijn er tot 2011 vermoedelijk ruim vijftig.

De plannen moeten de komende tijd verder worden ingevuld. De korpsleiding zal de bijgestelde ambitie tijdens de voorjaarsdriehoek op 8 mei bespreken met de korpsbeheerder en de Hoofdofficier van Justitie.
Provincie:
Tag(s):