woensdag, 21. maart 2007 - 14:56

Provincie en gemeente gaan AWACS geluidsoverlast meten

Onderbanken

De Provincie Limburg, de gemeenten Onderbanken en Brunssum en het ministerie van VROM hebben besloten de geluidsbelasting van AWACS vliegverkeer gedurende 3 jaar permanent te gaan meten. Dit wordt gedaan om de feitelijke geluidsbelasting van AWACS vliegverkeer te registreren en de ontwikkelingen in de geluidsbelasting te monitoren. Dit hebben de betrokken partijen vandaag bekend gemaakt.

In de gemeente Onderbanken en Brunssum zal een geluidsmeetnet worden geïnstalleerd. De eerste opzet is om met 13 meetpunten te starten. Gedeputeerde Staten hebben besloten een bijdrage van € 30.000,- hiervoor ter beschikking te stellen.

Het doel van de permanente geluidsmeting is om de berekende geluidswaardes te vergelijken met de werkelijke geluidswaardes en om een voorspelling te kunnen doen of de optredende piekniveaus kunnen leiden tot gezondheidsklachten.
Provincie:
Tag(s):