vrijdag, 16. februari 2007 - 9:30

Provincie Noord-Holland en Chipshol treffen regeling

Haarlemmermeer

Gebiedsontwikkelaar Chipshol en de provincie Noord-Holland hebben een minnelijke regeling getroffen over al hun geschillen. De provincie, die als eerste het initiatief nam om tot de schikking te komen, zal op constructieve wijze planologische medewerking verlenen aan drie bedrijfslocaties die Chipshol in de Schiphol-regio wil ontwikkelen. De provincie compenseert Chipshol financieel voor de schade die ontstond door circa twee jaar vertraging bij de ontwikkeling van het Groenenberg-terrein.

De provincie heeft in 2000 en 2002 vanwege de aanleg van de N201 haar goedkeuring onthouden aan het bestemmingsplan dat het Chipshol mogelijk zou maken haar bouwplannen te verwezenlijken. Dit bleek echter niet terecht. Vanwege de vertraging in de bebouwing van het Groenenbergterrein werd de provincie eerder door het Gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot het betalen van een schadvergoeding. De hoogte hiervan zou nog moeten worden bepaald. Chipshol ziet nu af van de voortzetting van deze procedure, evenals van alle andere procedures die verband houden met geschillen die in het verleden ontstaan zijn.

Behalve aan de ontwikkeling van het Groenenberg-terrein zal de provincie zich inspannen om binnen haar mogelijkheden planologische medewerking te verlenen aan plannen van Chipshol voor de realisatie van het zakencentrum in de driehoek A4/A5/A9 bij Badhoevedorp-Zuid en Chipshol Park fase II op Schiphol-Rijk, als het Rijk de reservering voor de parallelle Kaagbaan niet voor 1 april 2008 aan de provincie oplegt.

Gedeputeerde Ton Hooijmaijers van de provincie Noord-Holland is blij dat het geschil tot het verleden behoort: 'De provincie maakt hiermee een einde aan een lang slepende zaak waardoor we ons nu op de toekomst kunnen richten. De provincie maakt zich sterk voor de ontwikkeling van de regio en wil die samen met o.a. Chipshol verwezenlijken.'
Provincie:
Tag(s):