woensdag, 14. november 2007 - 21:37

Ruim € 2,5 miljoen voor meer Geschikt wonen voor iedereen

Breda

Zelfstandig blijven wonen waar je je prettig voelt, ook als je wat ouder bent of een beperking hebt. Maar dan wel met de nodige voorzieningen in de buurt.Tussen 2008 en 2010 geeft de gemeente Breda ruim € 2,6 miljoen uit om GWI (Geschikt Wonen voor Iedereen) verder uit te werken. De gemeente zet tot en met 2010 jaarlijks ruim € 700.000,- in om de GWI-doelen te bereiken in de zes gebieden Hoge Vucht, Teteringen, Bavel, Belcrum/Doorboslinie, Prinsenbeek en Brabantpark/Heusdenhout. In het gebied Tuinzigt/Westerpark wordt een eerste start gemaakt met GWI.

Een ander voorstel van het college aan de gemeenteraad is de subsidie voor de Stichting Ouderenwerk Breda (SOB) vanaf 2008 structureel te verhogen met € 400.000,-. Het SOB kan daarmee welzijnsdiensten en -voorzieningen in en rondom de zorgkruispunten in de gebieden ontwikkelen en uitbouwen. Het Consumentenwijkkeurteam, dat in de afgelopen periode een belangrijke adviserende rol heeft gespeeld bij het tot stand komen van veilige voetgangersroutes, krijgt volgend jaar €25.000,- om na te gaan hoe het staat met de toegankelijkheid in de gebieden.

Om haar werkzaamheden in de wijken uit te breiden, gaat het SOB haar vrijwilligersbestand vergroten van 800 naar 900 personen. Zij gaan er onder meer voor zorgen dat meer mensen elkaar ontmoeten, samen kunnen eten en dat de administratie thuis wordt gedaan, bijvoorbeeld door een vrijwilliger.

De diverse zorgcentra ’t Houwke (Heusdenhout), De Leystroom (Brabantpark), Baliënweide (Doornbos-Linie), Rietveldhuis (Geeren Noord), Prinsenbeek, Westerwiek (Tuinzigt/Westerpark), Heksenwiel (Haagse Beemden NW) en Rondeel (Centrum) hebben allemaal nieuwe roosters opgesteld, waardoor wijkbewoners er vaker terecht kunnen. De uitbreiding kan betrekking hebben op de wijkrestaurants, de infopunten, inloopochtenden en –middagen, maar ook op de diensten aan huis.
De gemeente gaat elk kwartaal met de SOB aan tafel om een duidelijk overzicht te krijgen van de ontwikkelingen in de wijken.

Op 7 november jongstleden ondertekende de gemeente samen met 26 maatschappelijke organisaties het Manifest GWI 2007-2008. In het convenant, dat deel uitmaakt van het manifest, staan afspraken over wonen, zorg en welzijn die betrekking hebben op levensloopbestendige wijken in Breda. In een levensloopbestendige wijk kunnen mensen zo lang mogelijk blijven wonen in hun vertrouwde omgeving.
Provincie:
Tag(s):