dinsdag, 27. februari 2007 - 18:08

Samenwerking tussen onderwijs en gehandicaptenzorg

Maastricht

Dertien organisaties voor de gehandicaptenzorg en vijf scholen voor beroepsonderwijs hebben dinsdagmiddag een convenant ondertekend waarin zij komen tot een optimale regionale afstemming tussen de gehandicaptenzorg en het beroepsonderwijs in Limburg. Dit heeft als doel het onderwijsaanbod zo goed mogelijk te laten aansluiten op de arbeidsmarktvraag vanuit de gehandicaptenzorg.

De diverse zorginstellingen bieden samen zorg en begeleiding aan duizenden mensen met een verstandelijke, lichamelijke, meervoudige en/of zintuiglijke handicap. Daarvoor zijn nu en in de toekomst beroepskrachten nodig die over de juiste competenties beschikken om de uiteenlopende en complexer wordende zorgvragen van cliënten te kunnen beantwoorden. Het beroepsonderwijs wil op deze behoeften aansluiten en beginnend beroepsbeoefenaren afleveren die over de vereiste competenties voor deze sector beschikken.
Provincie:
Tag(s):