dinsdag, 6. maart 2007 - 15:34

Sluiting twee smartshops aan de Nieuwendijk

Amsterdam

Burgemeester Cohen heeft besloten twee smartshops aan de Nieuwendijk voor onbepaalde tijd te sluiten. Op 6 februari jl. heeft er in drie smartshops in het stadsdeel Centrum een integrale controle plaatsgevonden, uitgevoerd door de Politie Amsterdam-Amstelland, de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ), de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), de Belastingdienst, de Douane en de Algemene Inspectie Dienst (AID). Bij twee van de drie smartshops is er aanleiding om over te gaan tot sluiting, een smartshop heeft een bestuurlijke waarschuwing gekregen.
Dit heeft de gemeente Amsterdam dinsdag bekendgemaakt

'Uit de politierapportage is gebleken dat er bij Smartshop ‘Force Blue’ tijdens de controle een aantal wapens, amfetamine en hasjiesj is aangetroffen. Op basis van deze feiten is besloten de smartshop voor onbepaalde tijd te sluiten', aldus de gemeente.

'De exploitant van Smartshop ‘Sigarenmagazijn Rembrandt’ heeft in januari jl. een bestuurlijke waarschuwing gekregen voor het bezit van chocoladerepen met de verboden stoffen psilocine en psilocybine. In die waarschuwing staat dat de smartshop voor onbepaalde tijd kan worden gesloten als opnieuw een overtreding van de Opiumwet wordt geconstateerd. Tijdens de controle op 6 februari is er opnieuw een handelshoeveelheid drugs aangetroffen die verboden is op grond van de Opiumwet. Dit heeft de burgemeester doen besluiten om over te gaan tot sluiting van de smartshop voor onbepaalde tijd.

Ook is er een derde smartshop gecontroleerd. Die heeft een bestuurlijke waarschuwing gekregen.
Provincie:
Tag(s):