maandag, 19. februari 2007 - 13:02

Speciale peuterspeelzaal in IJsselmeerziekenhuis

Lelystad

Het Ijsselmeerziekenhuis start samen met Stichting Peuterspeelzaal Extra Lelystad (SPEL) een bijzondere combinatie van therapeutische peuterspeelzaal en kinderrevalidatie van ziekenhuis. Voor sommige kinderen is het helemaal niet vanzelfsprekend dat ze naar de peuterspeelzaal gaan.Door een lichamelijke beperking kunnen ze niet naar de reguliere peuterspeelzaal.Zij hebben vanuit de kinderrevalidatie extra ondersteuning nodig voor hun ontwikkeling.

SPEL en de IJsselmeerziekenhuizen bieden een unieke combinatie van peuterspeelzaal onder deskundige begeleiding en integratie van therapie op dezelfde plek. De peuterspeelzaal is gevestigd in gebouw het Lelyblad waar ook de therapieën vanuit de kinderrevalidatie van het ziekenhuis worden gegeven.

Peuters met een lichamelijke achterstand hebben vanuit de kinderrevalidatie intensieve ondersteuning nodig bij hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld fysiotherapie, logopedie of ergotherapie. Zorg waarvoor ouders vaak ver moeten reizen. Een grote opgave voor ouders om dit te combineren met het dagelijkse gezinsleven. Ook kunnen deze kinderen niet naar een reguliere peuterspeelzaal vanwege hun handicap. En dat is jammer omdat de kinderen daardoor een deel van de sociale interactie missen waar op deze leeftijd juist behoefte aan is. Dankzij de samenwerking van SPEL en de IJsselmeerziekenhuizen wordt spelen en therapie gebundeld op een centrale plek, die ook nog eens voor de ouders dichtbij huis bereikbaar is. SPEL en IJsselmeerziekenhuizen tekenden hiervoor onlangs een samenwerkingsovereenkomst. Op 22 februari is officieel de feestelijke start van de samenwerking.

Bij peuterspeelzaal Het Opstapje kunnen peuters gewoon samen spelen, terwijl zij ook de nodige therapie krijgen. De speciaal getrainde leidsters stimuleren spelenderwijs de motoriek en ontwikkeling van de peuters. De ouders, die toch gewend zijn om bijna continu bij hun kind te zijn, kunnen hun spelende kinderen zien via een one-way-raam. Daardoor kunnen zij geleidelijk wennen aan het feit dat zij hun kind met een gerust hart voor een paar uur op de peuterspeelzaal kunnen laten. Naast de plaatsen voor de kinderrevalidatie biedt SPEL ook peuterspeelzaalplaatsen voor kinderen met spraak- taal- of motorische problematiek, die gesubsidieerd worden door de gemeente Lelystad.
Provincie:
Tag(s):