dinsdag, 13. maart 2007 - 11:32

Tien Koninklijke Onderscheidingen en 39 vertrekkende Statenleden

Utrecht

Maandag 12 maart heeft waarnemend Commissaris van de Koningin, Boele Staal, afscheid genomen van 39 leden van Provinciale Staten (PS). Tien ervan mocht hij namens Hare Majesteit de Koningin benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Deze ontvingen de vertrekkende Statenleden, omdat zij zich langdurig hebben ingezet als volksvertegenwoordiger. Alle vertrekkende Statenleden kregen een roemer en oorkonde mee. Donderdag 15 maart worden de Statenleden voor de komende vier jaar geïnstalleerd, waaronder 23 nieuwe Statenleden.

Plaatsvervangend-voorzitter van de Staten, de heer Rein Bijkerk, richtte het woord tot de Staten en gaf aan met gepaste weemoed aan de afgelopen periode terug te denken. Hij haalde aan dat de Staten lief en leed met elkaar gedeeld hebben en dat de menselijke factor goed tot zijn recht is gekomen.

Tijdens de bijzondere PS-vergadering sprak Boele Staal eerst de Staten als geheel toe. Daarbij memoreerde hij dat hij hoopt dat de Provinciale Statenverkiezingen over vier jaar niet in het teken zullen staan van het behalen van een coalitiemeerderheid in de Eerste Kamer zoals dit jaar het geval was, maar dat het kiezen van de leden van de Provinciale Staten dan centraal staat. De provincie is immers verantwoordelijk voor veel directe belangen op het gebied van ruimte, infrastructuur, welzijn etc.
Vervolgens richtte hij achtereenvolgens het woord tot de individuele vertrekkende leden.

Daarna reikte hij aan tien vertrekkende Statenleden een Koninklijke onderscheiding uit vanwege hun inzet als volksvertegenwoordiger. Tot slot werden alle fracties in de gelegenheid gesteld hun vertrekkende Statenleden toe te spreken.
Provincie:
Tag(s):