maandag, 8. januari 2007 - 8:59

TNO keurt opnieuw Sdu-stemmachine

Delft

De straling van een aangepaste Sdu-machine is beperkt tot niet meer dan vijf meter. Dat blijkt uit metingen van de AIVD. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de gemeenten die gewoon waren met Sdu-machines te stemmen hiervan door middel van een brief op de hoogte gesteld.

De Sdu-stemmachine moet nu de TNO-keuring doorlopen. Na het bekend worden van de uitkomst hiervan zal de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing beslissen over het al dan niet opheffen van de schorsing van goedkeuring van de Sdu-stemmachines. De vraag of de nodige aanpassingen tijdig voor de verkiezing van 7 maart kunnen worden uitgevoerd, zal hierbij een rol spelen.

Minister Nicolaï stelt een onafhankelijke commissie in onder leiding van mr. F. Korthals Altes die advies zal uitbrengen over de inrichting van het verkiezingsproces. Voor de verkiezingen van 2010-2011 moet een vernieuwde verkiezingsprocedure zijn geïmplementeerd.
Provincie:
Tag(s):