vrijdag, 23. maart 2007 - 21:11

UMCG en Scheper Ziekenhuis breiden samenwerking uit

Emmen

De al meer dan tien jaar bestaande samenwerking tussen het Universitair Medisch Centrum Groningen en het Scheper Ziekenhuis op het gebied van onderwijs en opleidingen wordt uitgebreid. Het Scheper Ziekenhuis krijgt daarbij de status van Teaching Hospital.

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het Scheper Ziekenhuis zijn twee opleidingsziekenhuizen, die onder meer samenwerken op het gebied van onderwijs aan co-assistenten en aan artsen die hun specialisatieopleiding tot bijvoorbeeld internist of chirurg volgen.

In de loop der jaren zijn op deze gebieden diverse afspraken gemaakt. Nu de samenwerking ook op het gebied van bij- en nascholingen en andere terreinen wordt uitgebreid, hebben beide partijen de behoefte te komen tot een samenhangend geheel van alle afspraken en intenties.

Hiertoe worden de uitgangspunten en kaders van de samenwerking in een zogenoemde raamovereenkomst vastgelegd. Doel van deze overeenkomst is het vergroten van de kwaliteit en innovatie van de medische en zorgopleidingen. Ook bevordert de samenwerking dat er in de toekomst voldoende deelnemers zijn voor de zorgopleidingen. Het Scheper Ziekenhuis gaat meer co-assistenten opnemen, die in de laatste fase zitten van hun studie Geneeskunde.

Verder vergroot het Scheper Ziekenhuis het aantal beschikbare plaatsen voor artsen die hun specialisatie-opleiding volgen. Artsen en opleiders van het UMCG kunnen hiertoe worden gedetacheerd in het Scheper Ziekenhuis en specialisten van het Scheper Ziekenhuis kunnen gebruik maken van bij- en nascholingen die het UMCG organiseert.

De samenwerking betreft eveneens het wetenschappelijk onderzoek. In de toekomst kunnen specialisten van het Scheper Ziekenhuis worden aangesteld als 'teaching professor' bij de medische faculteit van het UMCG/RUG.
Provincie:
Tag(s):