maandag, 4. juni 2007 - 14:40

VU moet door brand extra operaties uitvoeren

Vanaf maandag 4 juni start VU medisch centrum met bedrijfstijdverlenging. Er wordt ’s avonds en in de weekenden extra geopereerd totdat er een noodvoorziening is. Dit is noodzakelijk omdat door de brand op 26 mei acht operatieruimten niet meer te gebruiken zijn. In december wordt naar verwachting een noodvoorziening gerealiseerd waarbij tijdelijke operatieruimten elders op het terrein van Vumc worden gesitueerd. Dit heeft het VU maandag bekendgemaakt.

VU medisch start met de bedrijfstijduitbreiding om de ‘eigen’ geplande patiënten in VUmc te behandelen in de komende periode. De bedrijfstijduitbreiding heeft veel consequenties, niet alleen voor de OK, maar ook voor de laboratoria, zorgeenheden en de ondersteunende diensten.

De afgelopen week is met grote inzet gezocht naar en gewerkt aan allerlei oplossingen om de zorg te continueren. De komende zes maanden zal er ook nog een groot beroep op de inzet en flexibiliteit van medewerkers moeten worden gedaan.

Het strafrechtelijk onderzoek naar de oorzaak van de brand door de technische recherche is afgerond. De conclusie is, dat er geen indicatie voor opzet is en dat de oorzaak van de brand van technische aard is. De Onderzoeksraad voor Veiligheid ziet geen reden voor nader onderzoek.

Het onderzoek wordt vervolgd door het Brand Technisch Bureau (BTB), dat namens de verzekeraars onderzoek doet en TNO, namens VUmc. De verwachting is dat zij half juni hun bevindingen en conclusies zullen rapporteren.

Op 26 mei brak om 6.00 uur brand uit op een OK complex van VU medisch centrum. Er waren op dat moment alleen medewerkers van de OK aanwezig. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen. De brand ging gepaard met grote rookontwikkeling. Omstreeks 8.30 uur kwam het sein ‘brand meester’. De directe materiele schade bedraagt tenminste 50 miljoen euro.
Provincie:
Tag(s):