zaterdag, 24. februari 2007 - 11:26

VVD: sluit coffeeshops bij scholen

Utrecht

De VVD vindt de aanwezigheid van coffeeshops nabij middelbare scholen onwenselijk en pleit dan ook voor sluiting van deze coffeeshops. Het gebruik van softdrugs heeft veel negatieve gevolgen voor jongeren. De VVD Utrecht is dan ook van mening dat het jongeren niet gemakkelijk moet worden gemaakt om aan softdrugs te komen en hoopt op een snelle invoering van een sluitingsbeleid in Utrecht.

Het gebruik van softdrugs kan er bij jongeren toe leiden dat de leerprestaties achteruit gaan. Ook in sociale zin heeft het gebruik vaak zeer negatieve gevolgen. Het sluiten van coffeeshops in de nabijheid van scholen voorkomt volgens de VVD Utrecht dat jongeren te gemakkelijk aan softdrugs kunnen komen.De VVD Utrecht is verheugd dat de nieuwe landelijke coalitie dit standpunt deelt, zoals te lezen valt in het nieuwe coalitieakkoord. In de gemeente Den Haag is dit beleid al tien jaar geleden geformuleerd en vervolgens stap voor stap ingevoerd. Daar geldt de regel dat binnen een loopafstand van vijfhonderd meter van een middelbare school geen coffeeshops gevestigd mogen zijn. De Haagse VVD-fractie controleert het plaatselijke College scherp in de uitvoering ervan.

De VVD hoopt dat dit College een sluitingsbeleid, zoals dat bijvoorbeeld in Den Haag ten uitvoer is gebracht, ook als een serieuze optie ziet voor Utrecht. Kees Geldof, woordvoerder Bestuur en Veiligheid van de Utrechtse VVD-fractie, heeft daarom vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het College.
Provincie:
Tag(s):