dinsdag, 6. februari 2007 - 14:28

Waterschap verbetert afwatering Kamperland

Kamperland

Wateroverlast bij extreme regenval rond Kamperland moet eind dit jaar grotendeels tot het verleden behoren. Waterschap Zeeuwse Eilanden gaat na de zomer starten met werkzaamheden bij gemaal Jacoba om de afwatering in dat gebied te verbeteren.

Staatsbosbeheer is onlangs gestart met het kappen van ongeveer 2500 m² bos langs de Spuidijk bij het gemaal om zo voor het broedseizoen klaar te zijn. Als het project is afgerond, worden nieuwe bomen teruggeplant.

De werkzaamheden bestaan uit het graven van een nieuwe waterloop (een zogenaamde by-pass) rond het gemaal Jacoba bij Kamperland. De bypass komt zo dicht mogelijk tegen het ge-maal aan te liggen, waardoor het totale ruimtebeslag minimaal is. Door deze nieuwe waterloop wordt de afvoer van het oppervlaktewater verbeterd.

Door de aanleg van de bypass worden twee afvoergebieden aan elkaar gekoppeld. Hierdoor kunnen beide gebieden in geval van wateroverlast gebruik maken van elkaars waterberging en afvoermogelijkheden.

Tegelijkertijd voert Staatsbosbeheer dunningswerkzaamheden uit in het gehele bos langs de Spuidijk. Hierdoor is er voor de overgebleven bomen meer ruimte, zodat die hun kronen beter kunnen ontwikkelen. Daarnaast valt er ook meer licht op de bodem, waardoor de onderbegroeiing kans krijgt om zich te ontwikkelen.
Provincie:
Tag(s):