donderdag, 14. februari 2008 - 19:54

Controles op brandveiligheid blijven nodig

Lelystad

De gemeente Lelystad heeft in de periode rond de kerstdagen extra gecontroleerd op brandveiligheid in de horeca. In drie gevallen was er aanleiding tot het opmaken van een procesverbaal.

Sinds de cafébrand in Volendam vraagt ook de gemeente Lelystad de horecaondernemers elk jaar om extra alert te zijn op brandveiligheid. Met name in de maand december is het zaak om goed te letten op aangebrachte feestverlichting, versieringen, aanwezigheid van blusmiddelen, bereikbaarheid van nooduitgangen, etc. Verder moet de horecaondernemer voldoen aan de voorwaarden van de verleende gebruiksvergunning. Daarin wordt verwezen naar de brandveiligheidsvoorschriften in de gemeentelijke bouwverordening.

Steekproef
In de nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22 december 2007 is bij de zogenoemde ‘natte horeca’ door het team Toezicht en Handhaving van de afdeling Ruimtelijke Dienstverlening steekproefsgewijs een integrale horecacontrole uitgevoerd. Hierbij werd ondersteuning gegeven door politie en brandweer.

Er werden vijf panden bezocht. In één pand was alles in orde, in de overige vier zijn overtredingen geconstateerd variërend van licht tot ernstig. In drie van de gecontroleerde horecagelegenheden was de aanduiding ‘nooduitgang’ niet zichtbaar of niet aanwezig. Bij twee bleken er nooduitgangen te zijn vergrendeld. Door de politie is procesverbaal opgemaakt.
Provincie:
Tag(s):