woensdag, 6. februari 2008 - 23:32

Den Haag maakt start- en eind-datum strandseizoen bekend

Den Haag

In afwachting van het goede weer, start in maart het strandseizoen in Den Haag. In maart mogen de strandexploitanten hun paviljoens weer opbouwen. Vanaf 3 maart 2008 mogen paviljoenhouders op het Noorder- en Zuiderstrand, op de plaatsen waar geen betonpad voor voetgangers wordt gelegd, beginnen met de opbouw van hun strandpaviljoen.

Op het Noorderstrand, op de plekken waar géén betonpad wordt gelegd, mag op 3 maart 2008 gestart worden met de opbouwwerkzaamheden. Vanaf deze datum mogen de strandpaviljoenhouders in het deel van Sealife tot aan Carlton Beach en bij het Zwarte Pad, ook beginnen met opbouwen. Na de opbouw van de paviljoens in deze gebieden, legt de gemeente Den Haag het betonpad voor de voetgangers aan. In het deel vanaf de Schuitenweg tot aan Sealife levert de gemeente eerst het betonpad op. Na oplevering van het betonpad rond 7 maart, kan gestart worden met de opbouw van deze paviljoens. In Scheveningen kan tijdelijk overlast ontstaan door zwaar materieel/verkeer op de Strandweg en de boulevard.

Op het Zuiderstrand is geen betonpad voor voetgangers. Vanaf 3 maart 2008 mogen de paviljoenhouders daar beginnen met opbouwen. Tijdelijk kan er dan overlast ontstaan door zwaar materieel/verkeer op Kijkduin, de Westduinen en Westduinpark.

Het seizoen voor strandpaviljoenhouders loopt tot en met 30 september 2008, waarbij de afbouwwerkzaamheden starten op 1 oktober 2008, tenzij het college van B & W toestemming geeft voor seizoensverlenging.
Ook dit jaar wordt aan strandpaviljoenhouders de mogelijkheid geboden voor een seizoensverlenging. De verlenging is dan inclusief de herfstvakantie, omdat deze vroeg valt dit jaar (van 11 tot en met 19 oktober 2008).
Aan de seizoensverlenging stelt de gemeente een aantal voorwaarden. Een van de voorwaarden is dat de paviljoenhouders aan de boulevard van Scheveningen tegelijk moeten afbouwen zodat er op die locatie zo min mogelijk sprake is van overlast. Ook mag, in verband met de veiligheid, niet in de herfstvakantie worden afgebouwd. Bovendien eist het Hoogheemraadschap van Delfland dat het strand op 1 november schoon en leeg wordt opgeleverd in verband met het stormseizoen.
Provincie:
Tag(s):