maandag, 7. januari 2008 - 22:29

Gemeente bereidt uitgifte van vrije kavels in De Blauwe Zoom voor

Hardinxveld-Giessendam

De gemeente is momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor de uitgifte van vrije kavels in de nieuwe woonwijk De Blauwe Zoom. Een deel van de vrije kavels zal worden aangeboden aan personen die op de ‘wachtlijst voor vrije kavels’ staan. Een ander deel van de vrije kavels zal ook beschikbaar komen voor wie niet op de wachtlijst staan.

De gemeente heeft in het verleden een wachtlijst gehanteerd voor vrije kavels. Aan de plaatsing op deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Op 13 mei 2003 heeft het college besloten deze lijst te bevriezen en geen nieuwe gegadigden meer aan de lijst toe te voegen.

Op 30 oktober 2007 heeft het college tevens besloten dat de wachtlijst voor vrije kavels uitsluitend gehanteerd wordt in het oostelijke gedeelte van De Blauwe Zoom (het op de tekening met zwarte blokjes omrande gebied). In dit gebied worden niet alleen vrije sector woningen gebouwd, maar ook andere woningen. De vrije kavels in dit gebied zullen waarschijnlijk in de drie op de tekening blauw gekleurde gedeeltes komen. De gemeente zal in de komende tijd degenen die op de wachtlijst staan benaderen met de vraag of zij (nog steeds) belangstelling hebben voor een vrije kavel in het oostelijk deel van De Blauwe Zoom (in principe dus voor de drie blauw gekleurde gebieden).

Ook diegenen die niet op de wachtlijst van 13 mei 2003 staan krijgen een kans op een vrije kavel. Het gaat dan niet om kavels in het oostelijke deel, maar in het westelijke deel van De Blauwe Zoom. De uitgifte van deze kavels in het westelijke deel zal waarschijnlijk op basis van loting plaatsvinden.

Voor zowel het oostelijke deel (wachtlijst) als het westelijke deel (vrije uitgifte) is nog niet exact bekend volgens welke werkwijze de kavels zullen worden uitgegeven. Zodra hier meer duidelijkheid over is zal de gemeente dat bekend maken, in ieder geval op de gemeentelijke informatiepagina en op de gemeentelijke website.
Provincie:
Tag(s):