donderdag, 7. februari 2008 - 19:24

Pilot Innovatiestimulans biedt starters in Dordrecht nieuwe kansen

Dordrecht

Voor startende ondernemers in Dordrecht met een innovatief idee is er sinds kort de Innovatiestimulans. Deze stimulans stelt jonge starters die niet in aanmerking komen voor reguliere financiering toch in de gelegenheid om te starten. De Innovatiestimulans is een van de impulsen van de Economisch Adviesraad Dordrecht. De pilot van het project wordt uitgevoerd door de gemeente Dordrecht, de Rabobank en de Kamer van Koophandel. Wethouder F.J. van den Oever presenteerde de Stimulans aan 150 startende ondernemers op de Startersmarkt in het Da Vinci College.

Voor innovatieve starters is het vaak lastig om aan investeringen te komen. Het idee is bijvoorbeeld moeilijker uit te leggen of de risico’s zijn groter. Voor kleinere innovatief opererende bedrijven bestaan er bovendien weinig mogelijkheden voor het aantrekken van (durf)kapitaal. De Economische Adviesraad Dordrecht wil met de Innovatiestimulans deze innovatieve Dordtse Doeners juist deze ruimte geven.

Ondernemers die voor de Innovatiestimulans in aanmerking komen, zijn ondernemers met een innovatief idee, een goed toekomstperspectief maar vooralsnog geen reguliere financiering kunnen krijgen bij een bank. Bovendien mag de ondernemer niet langer dan drie jaar ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel in Dordrecht. En tot slot mag de ondernemer niet in aanmerking komen voor de BBZ-regeling van de sociale dienst.

Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich via de Kamer van Koophandel, het ondernemersloket van de gemeente Dordrecht of direct bij de Rabobank aanmelden. De kredietaanvraag wordt beoordeeld door de Rabobank. Zij maakt hierbij gebruik van haar ervaringen met soortgelijke initiatieven op andere plekken in Nederland. Naast de financiering krijgt de starter ook begeleiding van een mentor vanuit het Mentorproject. Tevens bestaat er de mogelijkheid tot ondersteuning bij opleiding, begeleiding en cursusaanbod.

2008 is het proefjaar voor de Innovatie Stimulans Dordrecht. Vijftien startende ondernemers kunnen gebruik maken van de Innovatie Stimulans. Inmiddels hebben ook andere banken interesse getoond. Daarom wordt dit jaar de samenwerking met andere banken verder opgepakt.

Wethouder F.J. van den Oever: ‘De Innovatiestimulans sluit goed aan bij de ambitie van de stad om meer creatieve en innovatie ondernemers aan te trekken. In Dordrecht starten jaarlijks ruim 600 ondernemers, ik ben verheugd over het feit dat innovatieve starters op deze manier een extra stimulans kunnen krijgen.’

De Economische Adviesraad Dordrecht (EAD) onder voorzitterschap van Ad Scheepbouwer heeft de opdracht om als buitenboordmotor de economie van Dordrecht nieuwe impulsen te geven. In 2006 lanceerde de EAD de eerste impulsen. Inmiddels zijn drie impulsen gerealiseerd: het topinstituut EcoShape ‘Building with Nature’, Nederland Innovatief 2006 en de Innovatiestimulans en wordt hard gewerkt aan de realisatie van de andere impulsen. In het werkboek ‘Dordtse Doeners pakken dóór’, dat in aanwezigheid van ruim 400 ondernemers op de ondernemers bijeenkomst ‘Dordt doet het!’ is gepresenteerd, kunt u meer lezen over de koers die de EAD voor Dordrecht voorstelt.
Provincie:
Tag(s):