woensdag, 5. november 2008 - 8:50

Samen werken aan een evenwichtige woningmarkt voor kwetsbare groepen

Hoogeveen

De woningcorporaties Actium, Domesta en Woonconcept en de gemeente Hoogeveen hebben dinsdag de overeenkomst Prestatieafspraken Wonen 2008-2014 Hoogeveen getekend. De corporaties en de gemeente zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor een goede en evenwichtige situatie op de woningmarkt, vooral gericht op de huisvesting van kwetsbare groepen. De overeenkomst wordt vooral gezien als een eerste aanzet, een groeimodel.

Goede afstemming, gezamenlijkheid en afspraken maken zijn de sleutelwoorden in deze overeenkomst, want de corporaties en de gemeente hebben allemaal dezelfde doelgroepen voor ogen.

Er wordt al veel samengewerkt, met name tussen woningcorporaties en de gemeente op het gebied van wijkontwikkeling. Voorbeelden daarvan zijn revitalisering Schoonvelde-Oost, Wijkontwikkelingsplan Krakeel en Centrum-Oost (Verzetsbuurt en Oranjebuurt). De overeenkomst moet leiden tot een samenwerking die veel verder gaat, namelijk een verbinding tussen al die verschillende ontwikkelingen in de kernen.

Als het gaat om de verkoop van bestaande woningen willen de woningcorporaties en de gemeente ook samenwerken. De corporaties willen bij het vaststellen van hun verkoopprogramma’s rekening houden met het behoud van voldoende betaalbare (grote) huurwoningen en de gewenste minimumvoorraad per kern. Op deze wijze wordt in gezamenlijkheid bekeken wat het beste is voor de woningvoorraad en kan worden voorkomen dat er overschotten of tekorten van bepaalde woningen ontstaan.

Er wordt gestreefd naar toekomstbestendige kwaliteit van woningen en de woonomgeving: veilig, toegankelijk, energiezuinig, duurzaam, gezond en – indien mogelijk – levenloopbestendig.

De woningcorporaties en de gemeenten zien de zorg voor huisvesting van kwetsbare groepen als een belangrijk onderdeel van de overeenkomst. Voor hen behoort er een voorraad van minimaal 5000 goedkope en betaalbare huurwoningen te zijn. Het gaat voornamelijk om mensen met een laag inkomen. Deze groep bedraagt bijna 35 procent van alle huishoudens in de gemeente Hoogeveen.
Provincie:
Tag(s):