zaterdag, 30. augustus 2008 - 21:57

Tijdelijke sluiting voetbalkooi Slaaghwijk

Leiden

Vanaf zaterdag 30 augustus is de voetbalkooi in de Slaaghwijk ‘s avonds tijdelijk gesloten. Op last van de Burgemeester is het voor een ieder verboden zich tussen 21.00 en 8.00 uur op te houden in de voetbalkooi en de directe nabijheid hiervan. Dit verbod geldt voor de periode tot en met 15 oktober 2008. Het verbod zal worden gehandhaafd door de politie.

De afgelopen periode is er veel overlast geweest van groepen jongeren rondom de voetbalkooi in de Slaaghwijk. Om op korte termijn deze overlast zoveel mogelijk te beperken heeft de Burgemeester besloten om net als in 2006 de voetbalkooi tijdelijk te sluiten.

De politie kan het gebied rondom de voetbalkooi aanmerken als een gebied waar streng tegen (jeugd)overlast wordt opgetreden. Bij ernstige overlast krijgt het gebied kleurcode ‘rood’. De politie kan dan extra maatregelen nemen zoals het wegsturen van groepen ook als ze geen overlast veroorzaken en het direct bekeuren van een ieder die zich niet houdt aan het verbod. Ook kunnen ouders/verzorgers van jongeren die overlast veroorzaken in dit gebied en waarvan de namen bekend zijn bij de politie, een waarschuwingsbrief hierover ontvangen.
Provincie:
Tag(s):