woensdag, 24. juni 2009 - 10:18

Aantal WW-uitkeringen loopt op

In april 2009 zijn 11 duizend WW-uitkeringen meer verstrekt dan een maand eerder. Hiermee komt het seizoengecorrigeerde aantal uitkeringen uit op
203 duizend. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Vanaf november 2008 neemt het aantal WW-uitkeringen steeds sterker toe, vooral bij mannen. Daarvoor was er jarenlang een daling.

Sinds november 2008 weer toename WW-uitkeringen
In de zomer van 2005 bereikte het aantal WW-uitkeringen een piek van 330 duizend. Daarna liep het aantal verstrekte uitkeringen terug.

In oktober 2008 werd met 166 duizend uitkeringen het laagste punt sinds december 2001 bereikt. Daarna is als gevolg van de economische teruggang het aantal WW-uitkeringen met ruim 22 procent toegenomen. In april 2009 zijn in totaal 203 duizend uitkeringen verstrekt. Deeltijd-WW-uitkeringen zijn niet meegeteld in dit totaal.

Vooral mannen en uitzendkrachten
Het aantal WW-uitkeringen aan mannen nam sinds oktober met 31 procent toe. De stijging bij vrouwen bedroeg 13 procent. In de afgelopen maanden is de werkloosheid onder mannen dan ook sneller toegenomen dan bij vrouwen.

Vooral veel uitzendkrachten hebben in de afgelopen maanden hun baan verloren. Het aantal uitzenduren nam in het eerste kwartaal van 2009 sterk af. Onder werknemers die als uitzendkracht hebben gewerkt, is de stijging van het aantal WW-uitkeringen ook het grootst.

De toename tussen oktober 2008 en april 2009 bedroeg 80 procent. Het aantal WW-uitkeringen aan mensen die bij de overheid en het onderwijs werkten voordat ze werkloos raakten, daalde in deze periode nog.

Limburg meeste WW-uitkeringen
In Limburg heeft 4 procent van de beroepsbevolking een WW-uitkering. Ook de drie noordelijke provincies Drenthe, Groningen en Friesland tellen relatief veel mensen met een WW-uitkering. Voor heel Nederland geldt dat bijna 3 procent van de beroepsbevolking een WW-uitkering heeft.
Categorie:
Tag(s):