vrijdag, 12. juni 2009 - 23:13

Amsterdams bedrijfsleven doet groter beroep op loodsen

Amsterdam

Ondernemers zijn positief over het werk van de stadsloods, de kantorenloods, de hotelloods en de bedrijvenloods. Dat blijkt uit het jaarverslag 2008 van het Accommodatieteam Amsterdam.

De loodsen helpen steeds meer organisaties en bedrijven hun weg te vinden langs gemeentelijke instellingen en regelgeving bij hun zoektocht naar geschikte huisvesting.

Het verslag beschrijft de ontwikkelingen op de hotelmarkt, de transformatie van leegstaande kantoren en de toename en trends in huisvestingsaanvragen van uiteenlopende ruimtezoekers en aanbieders.

Sinds eind 2007 werken de loodsen van verschillende diensten van de gemeente Amsterdam samen in het Accommodatieteam. Het team functioneert als kennisnetwerk en stemt vraag naar en aanbod van ruimte in Amsterdam op elkaar af.

De loodsen begeleiden kleine en grote ondernemingen, hotels, kantoren, maatschappelijke, culturele en creatieve organisaties.

Trends in huisvestingsaanvragen
Het aantal ruimtezoekers dat zich bij de loodsen meldt neemt elk jaar toe. In 2008 kreeg de stadsloods 252 aanvragen. Opvallend is de toenemende vraag van ondernemers en zelfstandigen naar kleinschalige kantoor- en winkelruimte.

Ook zijn er veel initiatieven op het gebied van ‘groen en gezondheid’ zoals overdekte boerenmarkten en zorgboerderijen. Een aantal internationale scholen meldt zich. Zo wordt gewerkt aan de herhuisvesting van het Lycée Vincent van Gogh en de Amsterdam International Community School.

Na een daling in 2007 neemt het aantal initiatieven voor het oprichten van partycentra in 2008 weer toe. De initiatiefnemers zijn vooral startende ondernemers van Marokkaanse, Turkse en Surinaams-Hindoestaanse afkomst.

Ontwikkelingen op de hotelmarkt
De hotelloods heeft de opdracht om, samen met marktpartijen en gemeentelijke instanties, vóór 2015 9000 nieuwe hotelkamers te realiseren.

Daarnaast moet hij een betere spreiding van hotels over de stad realiseren. Deze ambitie is beschreven in de nota ‘Hotelbeleid 2007-2010’.

De hotelloods helpt onder andere bekende hotelketens uit te breiden en zoekt naar nieuwe hotelpartijen. Sinds zijn aanstelling op 1 maart 2008 zijn er inmiddels 125 potentiële hotellocaties in beeld gebracht, goed voor mogelijk 16.000 hotelkamers.

Rekening houdend met planuitval zullen deze locaties in ongeveer 9000 nieuwe kamers voorzien.

Transformatie van kantoren
De kantorenloods werkt aan het terugdringen van de leegstand van kantoren in Amsterdam. Op 1 januari 2009 stond ongeveer 15 procent van de kantorenvoorraad leeg: dat komt neer op 1,2 miljoen vierkante meter.

Het is de ambitie van de gemeente Amsterdam om gedurende deze collegeperiode 400.000 vierkante meter leegstaande kantoorruimte te transformeren naar functies als wonen, hotels en voorzieningen.

Belangrijke projecten in dit kader in 2008 waren bijvoorbeeld Duintjer CS aan de Vijzelstraat en de transformatie van een kantoorpand aan de Van Leijenberghlaan naar hotel.

De kantorenloods en de hotelloods bemiddelen bij twee in het oog springende projecten: het omzetten van kantoorpanden in het centrum (onder meer de voormalige Openbare Bibliotheek) naar internationale tophotels. In 2008 is er 87.000 vierkante meter kantoorruimte getransformeerd.
Provincie:
Tag(s):