donderdag, 11. juni 2009 - 13:45

DNB-ramingen wijzen op sterke toename werkloosheid

Amsterdam

De huidige economische crisis zal belangrijke gevolgen hebben voor de Nederlandse werkloosheid. Deze loopt op van 2,8% nu naar 8 à 9% in 2011. Het aantal werklozen stijgt tot eind 2011 bij een tegenvallende economische ontwikkeling mogelijk met rond de 600.000 naar circa 850.000.

Reeds gedurende 2009 vervallen ruim 160.000 arbeidsplaatsen, zo blijkt uit Morkmon, het macro-econometrische structuurmodel van de Nederlandsche Bank waarmee twee keer per jaar voorspellingen worden gedaan.

De Nederlandse economie ondergaat momenteel een diepe recessie, waardoor de ramingen de afgelopen tijd in hoog tempo zijn verslechterd. De jongste ramingen met Morkmon geven aan dat het bruto binnenlands product (bbp) in 2009 met 5,4% krimpt, terwijl in december nog van een veel lagere krimp werd uitgegaan. Naast het forse effect op de werkgelegenheid zal dit bovendien het begrotingstekort in de komende jaren opstuwen tot 7 à 8%.

Het grootste deel van de geraamde bbp-krimp voor 2009 is naar verwachting al gerealiseerd. Na het teleurstellende cijfer van -2,8% voor het eerste kwartaal van 2009, zullen de resterende kwartalen van dit jaar vermoedelijk meer gematigde dalingspercentages van het bbp te zien geven.

Andere lichtpuntjes kunnen worden gevonden in de eerste tekenen van vertrouwensherstel in met name de VS, in de ontwikkeling van de beurskoersen en in de weer gestegen vraag naar grondstoffen. Daarnaast lijkt ook de geldmarkt zich enigszins te hebben gestabiliseerd.

Omdat voor 2010 en 2011 de vooruitzichten hoogst onzeker zijn, worden in het model Morkmon twee aparte scenario’s onderzocht. In het ene scenario herstellen de wereldhandelsgroei en de binnenlandse bestedingen zich traag, terwijl in het andere scenario een sneller herstel optreedt.

In het negatieve scenario groeit het bbp in 2010 en 2011 met respectievelijk -1,4% en +0,7%, terwijl in het andere scenario deze cijfers -0,8% en +1,5% zijn. De toename van de werkloosheid drukt de besteedbare inkomens.

Daarnaast worden consumenten door vermogens– en vertrouwenseffecten behoedzamer in hun uitgaven. Door deze factoren krimpt de particuliere consumptie gedurende 2009 en 2010.

De uitzonderlijke terugval van de wereldhandel leidt ertoe dat de uitvoer in 2009 met 12,7% afneemt. In het negatieve scenario blijft de afzetmarkt van Nederlandse exporteurs tot midden 2010 krimpen. In het andere scenario begint het herstel van de buitenlandse vraag in het eerste kwartaal van 2010.
Categorie:
Tag(s):