zaterdag, 19. september 2009 - 11:22

Dwangsom voor instellingen die jaardocument niet aanleveren

Den Haag

Acht zorginstellingen hebben op 18 september 2009 nog niet aan hun plicht voldaan het jaardocument maatschappelijke verantwoording 2008 aan te leveren. ‘Voor deze instellingen gaat een dwangsom van duizend euro per per week lopen. Dit bedrag kan oplopen tot maximaal tienduizend euro’, meldt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

De IGZ legde op 27 augustus 2009 aan zeventien zorginstellingen een last onder dwangsom op. Het gaat om instellingen die zonder geldige reden het Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2008 niet of niet volledig hebben aangeleverd bij het CIBG. Deze instellingen kregen nog twee weken de tijd om alsnog aan hun plicht te voldoen en hun jaardocument aan te leveren. Acht instellingen hebben dus nog niet aan hun plicht voldaan. De overige instellingen hebben alsnog aan hun verplichting voldaan. Deze instellingen ontvangen een brief van de IGZ dat geen dwangsom zal worden opgelegd.

Instellingen die verzekerde zorg (Zorgverzekeringswet, AWBZ) leveren moeten een toelating hebben op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZI). Deze wet verplicht ziekenhuizen, gehandicapteninstellingen, verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg het Jaardocument maatschappelijke verantwoording jaarlijks voor 1 juni aan te leveren bij het CIBG. Met dit jaardocument leggen zorginstellingen verantwoording af en geven zij inzicht in hun prestaties. Alle jaarlijkse verplichtingen op grond van wet- en regelgeving staan hierin. Het jaardocument geeft instellingen ook de gelegenheid om zich te presenteren als maatschappelijk ondernemer.

In de bijlage staat een overzicht van instellingen die op 18 september 2009 alsnog aan de verplichtingen hebben voldaan en een overzicht van instellingen waar een dwangsom opgelegd gaat worden.
Provincie:
Tag(s):