dinsdag, 3. maart 2009 - 22:24

Eén vrouw en achttien mannen solliciteren op burgemeesterspost

Hoogeveen

Negentien belangstellenden, achttien mannen en één vrouw, hebben gesolliciteerd op de burgemeestersvacature van de gemeente Hoogeveen.
De vacature is ontstaan door het vertrek van burgemeester Willem Urlings.

In leeftijd variëren de sollicitanten van 30 tot 63 jaar. Zes zijn lid van het CDA, vijf van de ChristenUnie, drie van de VVD, twee van GroenLinks, één van de PvdA en één van een lokale partij. Eén sollicitant is geen lid van een politieke partij. Van de sollicitanten komen tien uit het openbaar bestuur. Vijf komen uit het bedrijfsleven, twee uit een ambtelijke organisatie en twee kandidaten zijn maatschappelijk actief.

Waarnemend commissaris van de Koningin Anneke Haarsma voert binnenkort gesprekken met kandidaten. Daarna overlegt zij met de vertrouwenscommissie, die vanuit de gemeenteraad van Hoogeveen is samengesteld. Deze commissie draagt op basis van de eerder vastgestelde profielschets twee kandidaten voor aan de gemeenteraad.

Als de raad in de vergadering van 23 april 2009 de voordracht overneemt, wordt de naam van de eerste kandidaat op de voordracht openbaar gemaakt.
Provincie:
Tag(s):