vrijdag, 13. maart 2009 - 20:14

Eurlings besluit over spoedaanpak project N50

Het wegvak Ramspol-Ens sluit aan op de trajecten Kampen-Ramspol en Ens-Emmeloord. Deze trajecten werden in de afgelopen jaren al omgebouwd tot autoweg met een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Nu zal het ontbrekende deel worden aangepakt.

Daartoe wordt het traject Ramspol-Ens vanaf 2010 ongeveer 250 meter verlegd en verbreed naar 2x twee rijstroken. De Ramspolbrug verdwijnt en wordt vervangen door een nieuwe 13 meter hoge brug met een beweegbaar deel van 18 meter breed. Hierdoor kan meer scheepvaartverkeer onder de brug door varen zonder dat deze open hoeft.

Regionale partijen onderschrijven het belang van deze wegaanpassing. De intensieve samenwerking heeft geleid tot een snel tracébesluit. Vanaf begin april ligt het genomen tracébesluit gedurende zes weken ter visie. De precieze data en locaties worden aangekondigd in de lokale media. De werkzaamheden starten in 2010 en zijn in 2013 afgerond.

Dit project aan de N50 is onder deel van de Spoedaanpak Wegen. Rijkswaterstaat pakt dertig hardnekkige knelpunten op de weg versneld aan om de doorstroming te verbeteren en de reistijd betrouwbaarder te maken. Bij al deze dertig projecten gaat de schop in de grond en tien daarvan worden in deze kabinetsperiode opgeleverd. Doel is een land waarin het goed wonen en werken is; een land waarin mensen vlot kunnen bewegen en veilig kunnen leven.
Provincie:
Tag(s):