dinsdag, 9. juni 2009 - 12:36

Extern onderzoek naar berekeningen luchtkwaliteit

Utrecht

De luchtkwaliteitsberekeningen en de verkeersberekeningen van de gemeente Utrecht komen op correcte wijze tot stand. De gemeente hanteert de juiste modellen, invoergegevens en rekenvoorschriften. Dat concludeert een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau KEMA in opdracht van het college van burgemeester en wethouders.

Het bureau constateert wel dat het cijfergebruik in luchtkwaliteitrapportages niet altijd consistent oogt en dat de interne afstemming van gemeentelijke werkprocessen beter kan. Het maakt de gemeente kwetsbaar bij juridische procedures.

Tijdens de raadsvergadering van 22 januari jl. heeft het college toegezegd een externe audit uit te laten voeren op het gebied van luchtkwaliteit. Het college heeft de gemeenteraad betrokken bij de onderzoeksopzet. Het onderzoek moest antwoord geven op vraag of gebruikte modellen voor luchtkwaliteitberekeningen voldoen aan normen en voorschriften, of invoergegevens transparant en controleerbaar worden gebruikt en of de gemeentelijke organisatie de juiste juridische kaders hanteert.
Provincie:
Tag(s):