dinsdag, 27. januari 2009 - 11:12

Faunapassage Randweg komt er toch

Het bouwplan voor de faunapassage onder de spoorlijn Eindhoven-’s-Hertogenbosch mag doorgaan. Het verzoek van de Groene Ring om een voorlopige voorziening tegen de verleende bouwvergunning in te stellen, is door de rechtbank ’s-Hertogenbosch afgewezen.

De Groene Ring was van oordeel dat de faunapassage onvoldoende breed is, de toekomstige mogelijkheden voor een verdere verbreding onmogelijk maakt, op een verkeerde plaats ligt en niet zal gaan functioneren.

In 2005 hebben andere samenwerkende milieuverenigingen de gemeente verzocht om rekening te houden met de aanleg van een faunapassage bij de Randweg. Daarmee krijgt de natuur een extra impuls. Gemeente ’s-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant hebben 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de faunapassage.
Provincie:
Tag(s):