vrijdag, 12. juni 2009 - 13:28

Gemeente accepteert vertrek Tivoli

Utrecht

Afgelopen dinsdag hebben de partners in het Muziekpaleis overleg met elkaar gevoerd over de stand van zaken met betrekking tot het Muziekpaleis. Tivoli heeft in dat overleg expliciet aangegeven niet bereid te zijn om op 1 januari 2013 in de nieuwe organisatie van het Muziekpaleis op te gaan.

Dit standpunt van Tivoli betekent in feite beëindiging van de overeenkomst. De gemeente wil Tivoli daarom toestaan om de samenwerking te verlaten. De formaliteiten worden door de advocaten verder afgerond.

Bij het overleg is nog eens vastgesteld dat de kern van de samenwerking tussen alle betrokken partijen vanaf het begin is gericht op gezamenlijke exploitatie van het Muziekpaleis en het volledig opgaan van de betrokken partijen in één organisatie. De gemeente Utrecht ziet geen mogelijkheid om de volkomen tegenstrijdige standpunten te verenigen en tot een succesvolle exploitatie van het Muziekpaleis te komen.
Provincie:
Tag(s):