dinsdag, 21. april 2009 - 11:06

GG&GD Utrecht coördineert groot internationaal gezondheidsonderzoek

Utrecht

Samen met de Universiteit van Manchester coördineert de gemeente Utrecht (GG&GD) een internationaal gezondheidsonderzoek, genaamd Urban Health Indicator System-2 (URHIS-2). 27 Europese steden werken de komende vier jaar mee om de gezondheid van stadsbewoners goed in kaart te brengen en te vergelijken.

Stedelingen hebben over het algemeen een minder goede gezondheid dan mensen buiten de stad. Met het onderzoek kan het gezondheidsbeleid verbeterd worden. Het is voor het eerst dat een Nederlandse GGD zo’n belangrijke rol vervult bij een grootschalig internationaal onderzoek.

Aan het grootschalige project (van 3,6 miljoen euro) doen 21 instellingen uit dertien Europese landen mee. Hoofddoel is het verbeteren van de kwaliteit van informatie over de gezondheidstoestand van stedelingen. Hiermee kan lokaal, nationaal en Europees gezondheidsbeleid verbeterd worden. In het onderzoek kunnen - voor het eerst - steden internationaal worden vergeleken en vindt wetenschappelijk onderzoek plaats naar de methode van meten, analyse, en presentatie van gegevens. URHIS-2 is een vervolg op eerder internationaal gezondheidsonderzoek, waarbij GG&GD Utrecht ook nauw betrokken was. Voor stadsbewoners geldt dat de levensverwachting lager is, de leefomgeving minder gunstig is en psychosociale problemen vaker voorkomen dan bij mensen buiten de stad. Ook is de problematiek in steden complexer door grote culturele en etnische diversiteit.
Provincie:
Tag(s):