donderdag, 18. juni 2009 - 11:09

Limburg zet in op 10.000 extra arbeidsplaatsen

Den Haag

Limburg heeft een investeringsprogramma opgesteld om haar economie weerbaarder te maken. In de agenda zijn 22 projecten opgenomen die de Limburgse economie toekomstbestendig maken en ruim tienduizend extra arbeidsplaatsen opleveren. Met deze projecten is in de komende tien jaar een investering van zo’n twintig miljard euro gemoeid. Rijk, provincie, gemeenten en het bedrijfsleven zullen deze investering gezamenlijk moeten opbrengen.

Dat blijkt uit de Investeringsagenda 2009-2017 die Limburgs gouverneur Léon Frissen en Maastrichts burgemeester Gerd Leers als voorzitter van de Vereniging Limburgse Gemeenten woensdag hebben gepresenteerd in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

De huidige crisis treft Limburg hard. Dat komt doordat de industrie een belangrijke pijler is van de economie, maar daardoor tevens gevoeliger is voor conjuncturele nukken. Limburg wil daarom haar economie omvormen naar een innovatieve en duurzame kenniseconomie. Op die manier kan Limburg in tien jaar tijd – naast de Randstad – samen met de grensregio’s van België en Duitsland de tweede groeimotor van Nederland worden.

Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat ook het rijk de Investeringsagenda van Limburg steunt en overneemt. De voorgenomen bezuiniging van 300 miljoen op het Provinciefonds staat de realisering van die Investeringsagenda in de weg. Want door het schrappen in de voorgestelde projecten zal de omvorming naar een kenniseconomie stagneren. Limburg hoopt dan ook dat het Kabinet en de Tweede Kamer het investeringsprogramma van Limburg omarmen.

Limburg heeft vier campussen voor ogen: Greenport in Venlo, Chemelot in Sittard-Geleen, Life & Sciences in Maastricht en de open Campus Avantis in Heerlen. Aan de realisering hiervan wordt al hard gewerkt. Niet alleen de economische en ruimtelijke infrastructuur wordt aangepakt.

Om de sportbeoefening in de provincie naar een hoger niveau te tillen wil Limburg een sportzone in de regio Sittard-Geleen realiseren. Dat moet het epicentrum worden van topsport en breedtesport in de provincie. Als het om duurzame energie gaat wil Limburg onder meer investeren in de bouw van een ondergrondse pomp accumulatie centrale (OPAC) in Zuid-Limburg. Daarnaast is ook de verbetering van de A2-passage in Maastricht een van de omvangrijkere projecten uit de Investeringsagenda.

Tot slot moet Limburg in de komende jaren tien miljard euro investeren in de herstructurering van veel woonwijken. Limburg kampt met een dalend inwonertal waardoor leegstand, sociale achteruitgang en waardedaling dreigt. In het zuiden en midden van de provincie moet om die reden een groot aantal wijken op de schop om het woon- en leefklimaat te verbeteren.
Provincie:
Tag(s):