donderdag, 18. juni 2009 - 19:16

Limburgse burgemeesters blijven samen optrekken in uitwerking Wietpas

Maastricht

De burgemeesters van de Limburgse Coffeeshopgemeenten hebben besloten gezamenlijk op te blijven trekken in de uitwerking van de Wietpas. Dit vloeit voort uit de gezamenlijke ambitie om een einde te maken aan de (soft-) drugs-overlast in de gemeenten met Coffeeshops.

Het plan, “Limburg trekt zijn grens�, dat op 12 mei jl. in Maastricht werd gepresenteerd, biedt daartoe een reële kans. In een gezamenlijke brief aan minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken vragen zij om medewerking aan een onderzoek naar de uitvoerbaarheid, de effectiviteit en de implicaties van het plan voor invoering van de Wietpas. Uit het onderzoek zal ook blijken welk handhavingsarrangement, welke monitoring en communicatie nodig zijn. Een objectieve wetenschappelijke onderbouwing maakt daar deel van uit. Ook vragen zij steun voor de noodzakelijke inrichting van een handhavingsarrangement en om maatregelen die essentieel zijn voor de uitvoerbaarheid van het plan. De resultaten van dit uitwerkingstraject zijn naar verwachting medio november aanstaande beschikbaar.

In de brief wordt tenslotte gevraagd om vanuit de ministeries van BZK en Justitie aan te geven onder welke voorwaarden en condities de verdere uitwerking van het plan wordt gesteund en hierbij aan te geven welke middelen hiervoor beschikbaar gesteld kunnen worden.
Provincie:
Tag(s):