woensdag, 3. juni 2009 - 12:09

Maastricht investeert miljoenen extra in wegenonderhoud

Maastricht

De Gemeente Maastricht wil de komende jaren extra geld steken in het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte. De afgelopen jaren is het beschikbare budget ontoereikend gebleken, waardoor onder andere groot onderhoud aan wegen is uitgesteld.

Het college van B en W van Maastricht wil het achterstallig groot onderhoud voortvarend oppakken door in de periode 2009 tot 2011 € 7,4 miljoen extra te investeren. De uitvoering van dit achterstallig onderhoud wordt meegenomen in het actieplan kredietcrisis. Zo snijdt het mes aan twee kanten; betere en veiligere wegen en werkgelegenheid.

Ook wil het college op jaarbasis vanaf 2010 € 1,65 miljoen extra besteden om de basiskwaliteit van hoofdwegen, busroutes, voetgangersgebied, verkeersregelinstallaties en groenvoorzieningen te blijven garanderen. Dit zijn belangrijke onderdelen uit een voorstel aan de Gemeenteraad van Maastricht over het toekomstig beheer van de openbare ruimte in de stad. De gemeenteraad zal daar tijdens de behandeling van de kaderbrief op 23 juni een besluit over nemen.
Provincie:
Tag(s):