woensdag, 8. april 2009 - 21:43

Meppel presenteert zich als ‘Stad van verbinding’

Meppel

Het gemeentebestuur van Meppel heeft haar ambities en strategische focus gepresenteerd aan een afvaardiging van het College van Gedeputeerde Staten en daarbij de strategiegids ‘Stad van verbinding’ overhandigd. Met deze gids wil de gemeente Meppel het fundament leggen voor verdere samenwerking met de provincie Drenthe, om uiteindelijk te komen tot afspraken over de gezamenlijke inzet van mensen en middelen. Burgemeester Jan Westmaas: ‘Meppel is een ondernemende stad en juist in deze tijd willen wij onze plannen extra stimulansen geven. De provincie is daarbij een onmisbare partner´.

De strategiegids heeft de naam ´Stad van verbinding´ gekregen. Verbinding is de kracht van Meppel. Ruimtelijk-fysieke verbindingen zoals de A28, A32, het spoor en belangrijke vaarverbindingen zoals het Meppelerdiep. Deze verbindingen vormen belangrijke dragers voor de lokale en regionale economie. Meppel zoekt haar verbindingen ook nadrukkelijk op het sociaal-maatschappelijke vlak. Sociale samenhang staat voorop. Meppel wil mensen verbinden.

In de strategiegids wordt de focus beschreven die de gemeente Meppel voor ogen ziet. Meppel kijkt hierbij over de eigen grenzen heen en wil creatieve verbindingen aangaan om zo kansen ook écht te benutten. Meppel ziet kansen in de kenniseconomie, de verdergaande mobilisering en de sociale cohesie. De strategiegids is een onderhandelingsdocument om met de provincie Drenthe en andere samenwerkingspartners de koers naar de toekomst uit te kunnen zetten.
Provincie:
Tag(s):