woensdag, 17. juni 2009 - 9:22

Ouderdom komt echt met gebreken

Ouderen leven steeds langer maar hebben ook meer en meer te maken met ziekten, beperkingen en depressieve klachten. De ouderdom komt dus echt met gebreken. Dit treft vooral de grote groep minder sociaal bevoorrechte ouderen en ook die zonder partner hebben een moeilijke oude dag.

Ouderen met een hogere opleiding en met een partner, leven echter langer met minder beperkingen. Ze hebben een kortere periode van beperkingen aan het eind van hun leven. Dit concludeert Dorly Deeg, hoogleraar epidemiologie van de veroudering bij VU medisch centrum op grond van haar onderzoek.

Zij stelt dat langer werken na het 65e nauwelijks bijdraagt aan oplossing van de huidige crisis. Veel oudere werknemers, vooral die met laagbetaald werk, krijgen al vroeger te maken met allerlei gezondheidsproblemen en haken daarom eerder af.

Vrijdag 19 juni ontvangt Dorly Deeg de prestigieuze FEDERA-prijs voor haar bijzondere onderzoek naar veranderingen in gezondheid, ziekte, functioneren en zorggebruik bij ouderen.

Sinds 1991 leidt Dorly Deeg de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) van VUmc/VU (www.lasa-vu.nl). LASA richt zich op het dagelijks functioneren van ouderen die vanaf 55 jaar, elk 3 jaar hiervoor worden benaderd.

Door de longitudinale opzet kunnen de gegevens lange-termijn veranderingen binnen personen beschrijven en verklaren. Het gaat daarbij om vragen als: Wat leidt tot veranderingen in het verouderingsproces? Zijn er voorspellende factoren die zorgen voor veranderingen in lichamelijk, cognitief, emotioneel en sociaal functioneren?

Welke onderlinge samenhang bestaat tussen die veranderingen? En wat zijn de gevolgen van veranderingen in het functioneren van ouderen voor hun rol in en bijdrage aan de samenleving. Hoe passen zij zich aan en welke zorgbehoefte hebben zij?

De Nederlandse bevolking veroudert. Door de naoorlogse geboortegolf, de sinds 1965 gedaalde vruchtbaarheid en de gestegen levensverwachting, is er sprake van een dubbele vergrijzing. Nu zijn er bijna 2,5 miljoen 65-plussers in Nederland, in 2050 circa 4,0 miljoen. De zorgvraag zal niet alleen toenemen, maar ook veranderen.

Niet alleen door de biologische veranderingen door veroudering, maar ook omdat de toekomstige ouderen vaker last zullen hebben van meerdere chronische aandoeningen, bijvoorbeeld samenhangend met overgewicht.

Ook het aantal kwetsbare ouderen stijgt en hun beroep op ‘cure’ en ‘care’-voorzieningen. Veroudering prikkelt ook tot wetenschappelijk onderzoek naar het nut van preventie en op de individuele situatie toegesneden behandel- en zorgvoorzieningen.

Dit is een uitdaging om hiermee de ziektelast van ouderen te verminderen en zo de kwaliteit van de oude dag te verbeteren. De gegevens uit het LASA-onderzoek van Dorly Deeg en haar collega’s leveren hiervoor een belangrijke basis.

De prijsuitreiking vindt plaats op 19 juni om 15.30 u. Dit gebeurt tijdens het Federa-congres voor medici en geïnteresseerde leken over Veroudering en ouderdomskwalen in het LUMC te Leiden. (www.federa.org).

FEDERA is een koepel van 37 Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV) die zich richt op biomedisch onderzoek in Nederland.
Categorie:
Tag(s):