woensdag, 17. juni 2009 - 14:31

Stadsbestuur Weert bezoekt zusterstad in China

Weert

De burgemeester en wethouders van de gemeente Weert gaan in oktober op kennismakingsbezoek naar de Chinese stad Hangzhou. Zij doen dit op uitnodiging van de burgemeester van die stad.

Tijdens deze kennismaking worden de mogelijkheden voor samenwerking tussen Hangzhou en de regio Weert besproken. Dit bezoek aan China is een van de eerste stappen in het aangaan van de verzustering tussen de steden Weert en Hangzhou.

In februari 2009 heeft de gemeenteraad besloten met de stad Hangzhou in de Volksrepubliek China een verzustering aan te gaan. Deze verzustering is een van de onderdelen uit de Euregionale samenwerking tussen de steden Bree, Maaseik en Weert.
Afgelopen maanden heeft het college zich, in samenspraak met o.a. het Consulaat-Generaal in Shanghai en de Nederlandse Ambassade in Beijing, georiënteerd op mogelijke activiteiten om deze verzustering vorm en inhoud te geven. Daarnaast vond er een briefwisseling tussen de burgemeesters van Hangzhou en Weert plaats.

Burgemeester Cai Qi van Hangzhou heeft het college uitgenodigd voor de 2e internationale Sister City Mayors Conference, die van 15 tot en met 18 oktober in Hangzhou plaatsvindt.

In het programma voor deze conferentie is ruimte gemaakt voor een uitgebreide kennismaking tussen het stadsbestuur van Weert en het bestuur van Yuhang, een van de districten in de stad Hangzhou. Vanwege vergelijkbare schaalgrootte en thematiek heeft het stadsbestuur van Hangzhou voor dit district gekozen. Tijdens deze kennismaking worden de mogelijkheden voor onderlinge samenwerking besproken. Deze liggen naar verwachting op het gebied van kennisuitwisseling, bedrijfsleven, arbeidsmarkt, cultuur, logistiek en toerisme.
Provincie:
Tag(s):