vrijdag, 27. februari 2009 - 8:56

Subsidie roetfilters zware vrachtwagens per direct gestopt

Den Haag

Minister Cramer van Ruimte en Milieu heeft de subsidiëring voor het achteraf inbouwen van halfopen roetfilters bij zware voertuigen per direct opgeschort. Dit heeft het ministerie van VROM vrijdag 27 februari bekendgemaakt.

Negatieve resultaten TNO-onderzoek
Aanleiding voor deze beslissing zijn de tussentijdse resultaten van een TNO-onderzoek naar het effect van halfopen retrofit roetfilters op de reductie van de uitstoot van fijnstof.

Uit het onderzoek blijkt dat de reductie van de uitstoot van fijnstof onder praktijkomstandigheden veel lager ligt dan de 50% eis in de typegoedkeuringtests, die deze roetfilters met succes hebben doorstaan. Na de uitvoering van vervolgonderzoek wordt definitief over de subsidiëring beslist.

Het onderzoek van TNO heeft alleen betrekking op één type halfopen roetfilter op zware voertuigen van meer dan 2800 kg, dat nu onder praktijkomstandigheden kon worden getest.

Uit de tussentijdse resultaten blijkt dat de fijnstofuitstoot bij nationaal transport met vijf tot twintig procent wordt verminderd, terwijl alleen bij langdurig snelweggebruik, zoals bij internationaal transport, de uitstoot met 20 tot 40% daalt.

Omdat de subsidiemaatregel was gebaseerd op 50% uitstootreductie, zijn de resultaten aanleiding voor het stopzetten van de subsidiëring van halfopen roetfilters voor zware voertuigen.

De subsidieregeling is één van de maatregelen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. De subsidie voor retrofit roetfilters stimuleert eigenaren van voertuigen om achteraf een roetfilter in te laten bouwen.

Vervolgonderzoek
Om een compleet beeld van de prestaties van alle halfopen retrofit roetfilters op zware voertuigen te krijgen heeft minister Cramer opdracht gegeven om aanvullend onderzoek te verrichten naar de uitstoot onder praktijkomstandigheden voor meerdere typen halfopen roetfilters.

De resultaten van dit onderzoek worden medio mei 2009 verwacht. Op basis van de resultaten wordt bepaald of en zo ja onder welke voorwaarden halfopen filters opnieuw gesubsidieerd zullen worden.

Andere soorten roetfilters
Gesloten retrofit filters voor zware voertuigen zijn gebaseerd op een andere techniek en voldoen onder praktijkomstandigheden wél aan de uitstootnorm van meer dan 90%. Het Rijk blijft subsidie verlenen voor het installeren van gesloten retrofit roetfilters op zware voertuigen.
Provincie:
Tag(s):