dinsdag, 2. juni 2009 - 15:28

Subsidie voor BMV De Kemp en Kitskensberg-Heide in Roermond

Roermond

Gedeputeerde Staten (GS) geven een subsidie van € 100.000,- voor de bouw van een brede maatschappelijke voorziening (BMV) tussen de wijken De Kemp en Kitskensberg-Heide in Roermond. Deze gemeenschapsaccommodatie zal onderdak gaan bieden aan scholen voor het basis- en speciaal onderwijs, een jongerencentrum en een peuterspeelzaal.

De gymzaal en een aantal andere algemene ruimtes zullen ook in gebruik worden genomen door verenigingen, bijvoorbeeld voor activiteiten op het gebied van sport, spel, cultuur en ontmoeting.

De Kemp is één van de herstructureringswijken van Roermond. Voor deze wijk, evenals voor de wijk Kitskensberg-Heide werd in 2000 een wijkontwikkelingsplan opgesteld. Onderdeel hiervan was ook de aanpak van het accommodatieaanbod, waaronder het plan om tussen De Kemp en Kitskensberg-Heide een nieuwe BMV te realiseren. De nieuwe BMV wordt gebouwd, naast het tunneldak van de A73, en heeft daarmee een centrale ligging.

GS verlenen deze subsidie omdat het project heel concreet kan bijdragen aan de leefbaarheid van de twee Roermondse wijken. Daarnaast sluit het goed aan bij de doelstellingen van het provinciale beleidsprogramma Investeren in steden en dorpen, evenals de Limburgse wijkenaanpak van de Provincie.
Provincie:
Tag(s):