woensdag, 11. maart 2009 - 22:04

Toch witte korpschef voor Zuid-Holland-Zuid

Dordrecht

De politie Zuid-Holland-Zuid krijgt toch een mannelijke, witte korpschef. Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken heeft daarvoor Teun Visscher voorgedragen, zo werd maandagavond bekend gemaakt.

De minister heeft dit besloten na een gesprek met korpsbeheerder Ronald Bandell over de voordracht en met voorzitter Jozias van Aartsen van het Korpsbeheerdersberaad. In dat gesprek zijn aangescherpte afspraken gemaakt hoe de doelstelling te halen om meer vrouwen en allochtonen in de top en sub-top van de Nederlandse politiekorpsen te benoemen.

Afgelopen weekend nog hield minister Ter Horst de voordracht van de nieuwe korpschef aan, omdat zij de voorkeur gaf aan een vrouw of allochtoon als nieuwe korpschef bij de politie.

De 50-jarige Visscher is momenteel plaatsvervangend korpschef van de politie Noord- en Oost-Gelderland. Daarvoor was hij directeur van het Nederlands Politie Instituut en vervulde hij verschillende leidinggevende functies bij de politiekorpsen Midden- en West-Brabant en Hollands Midden. Visscher begon zijn carrière in 1985 bij de toen nog bestaande Rijkspolitie.

Visscher studeerde weg- en waterbouwkunde aan de HTS, doorliep de Nederlandse Politieacademie en studeerde strafrecht aan de Erasmus Universiteit.
Provincie:
Tag(s):