dinsdag, 31. maart 2009 - 11:37

Verburg steekt 1 miljoen in certificering in de visserij

Den Haag

Certificering van vis en visproducten kan een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame visserij. Daarom stelt minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de subsidieregeling ‘certificering in de visserij’ open. Zij heeft hiervoor 1 miljoen euro beschikbaar.
Dit schrijft minister Verburg in een brief aan de Tweede Kamer.

Certificering van vis of visserijtechnieken is een verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. Niet de overheid certificeert, maar een derde, onafhankelijke organisatie. Maar omdat de minister verduurzaming van de visserij wil stimuleren, ondersteunt zij het bedrijfsleven bij certificeringstrajecten. Zo wil zij bijdragen aan de bescherming van visbestanden en consumenten in staat stellen een bewuste keus te maken bij het kopen van vis.

Met de subsidieregeling ondersteunt Verburg certificering van vis en schaal- en schelpdieren die zijn gevangen of gekweekt met milieuvriendelijke (productie-) methoden. De regeling geldt voor de zee-, kust- en binnenwateren en gaat in op 1 september 2009.
Provincie:
Tag(s):