vrijdag, 29. mei 2009 - 17:38

Voorbereiding op rampen sterk verbeterd

Den Haag

Het kabinet is het eens met de conclusies van de Taskforce Management Overstromingen (TMO) over de voorbereiding op overstromingen en andere rampen.

Uit de TMO-eindrapportage en de evaluatie van de oefening Waterproef, die in november 2008 werd gehouden, blijkt dat er de afgelopen twee jaar flinke stappen vooruit zijn gezet in de crisisbeheersing, waarbij duidelijk is geworden waar nog verdere verbetering nodig is.

Dat staat in de kabinetsreactie op de conclusies van de Taskforce Management Overstromingen waarmee de ministerraad vrijdag 29 mei op voorstel van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat, heeft ingestemd.

Kijk voor het hele artikel op Blikop112.nl
Provincie:
Tag(s):