maandag, 7. september 2009 - 16:02

Voormalige gevangenissen open tijdens Monumentendag

Den Bosch

De Rijksgebouwendienst maakt het tijdens de open momumentendagen van 12 en 13 september mogelijk om enkele voormalige penitentiaire inrichtingen te bezoeken. Dit heeft het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) maandag laten weten.

Vooral uniek omdat het wellicht voor het laatst is dat deze panden te bezoeken zijn in hun oorspronkelijke indeling. Het gaat om de Blokhuispoort in Leeuwarden (open op 12 en 13 september) en de Leuvensepoort te De Bosch (alleen open op 12 september). Rgd-medewerkers zorgen verder op zondag 13 september voor rondleidingen en rondvaarten in de Naarder vesting.

Blokhuispoort Leeuwarden
De Blokhuispoort bestaat al vele honderden jaren als gevangeniscomplex. De oudste kern van het hoofdgebouw wordt gevormd door het tuchthuis uit 1661. Dit staat op de plek van een voormalige dwangburcht. De Friezen veroverden de dwangburcht op de hertog van Saksen en veranderden die in een gevangenis. Na een grote brand in 1754 vonden verbouwingen, uitbreidingen, sloop en nieuwbouw plaats.

Uiteindelijk kreeg het complex de huidige aanblik door de ingrijpende moderniseringen van justitiearchitecten Johan F. Metzelaar en Willem C. Metzelaar, respectievelijk in de periodes 1870-1877 en 1884-1889. Het complex is een van de meest karakteristieke negentiendeeeuwse penitentiaire inrichtingen van Nederland.

Leuvensepoort 's Hertogenbosch
Het gerechtsgebouw is door Willem C. Metzelaar ontworpen in de jaren tien van de twintigste eeuw en gebouwd in de jaren twintig van die eeuw als een groot gebouw op V-vormige plattegrond langs de Spinhuiswal en de Sint Jorisstraat. De vleugel aan de Spinhuiswal, die in 1944 grotendeels door brand werd verwoest, is in 1948-1950 naar het ontwerp van de toenmalige Rijksbouwmeester Gijsbert Friedhoff hersteld. Vooralsnog wordt deze vleugel niet tot het monument gerekend.

Tot het monument behoren verder de oude cellenvleugel aan de Sint Jorisstraat, even na 1800 ontworpen door de stadsarchitect van 's-Hertogenbosch, en de later daaraan toegevoegde gevangenisvleugels, ontworpen door onder meer Willem C. Metzelaar.

Kijk voor meer informatie op www.openmonumentendag.nl.
Provincie:
Tag(s):