donderdag, 28. januari 2010 - 10:29

Politiekorpsen handelen in strijd met de wet bij toepassing ANPR

Den Haag

Politiekorpsen handelen in strijd met de wet bij toepassing ANPR
'No-hits' na automatische kentekenherkenning niet direct vernietigd.

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) concludeert na onderzoek dat de politiekorpsen Rotterdam-Rijnmond en IJsselland in strijd met de Wet politiegegevens (Wpg) handelen door 'no-hits' voortvloeiend uit het gebruik van automatische kentekenherkenning (ANPR) 120 respectievelijk 10 dagen te verwerken.

Automatische kentekenherkenning mag op grond van de Wpg - die op 1 januari 2008 in werking trad - voor de uitvoering van de dagelijkse politietaak onder voorwaarden worden toegepast. Alleen de 'hits' (dat zijn de kentekens die in de automatische vergelijking leiden tot een 'match' met een kenteken in het vergelijkingsbestand) mogen worden bewaard.

Een 'no-hit' betekent dat een gescand kenteken niet voorkomt in het vergelijkingsbestand en dat dit kenteken dus niet wordt gezocht in het kader van de ANPR-actie. Deze kentekens moeten direct worden vernietigd. "Als de politie no-hits niet direct vernietigt, komt iedere automobilist die over een traject rijdt waar de politie automatische kentekenherkenning toepast als potentiële verdachte in de politiebestanden terecht. Dit is in strijd met de wet en een onrechtmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer", aldus Jannette Beuving, Collegelid. Het CBP sluit met de definitieve bevindingen de onderzoeksfase af.

Het wettelijk kader voorziet er in dat indien het CBP voornemens is een last onder dwangsom op te leggen, de twee politiekorpsen in de gelegenheid worden gesteld in een hoorzitting nogmaals hun zienswijze te geven.

Het CBP concludeert dat het politiekorps Rotterdam-Rijnmond in strijd handelt met de Wpg door no-hits voortvloeiend uit de toepassing van ANPR in het kader van de uitvoering van de dagelijkse politietaak 120 dagen te verwerken. Het CBP concludeert voorts dat het politiekorps IJsselland in strijd handelt met de Wpg door no hits voortvloeiend uit het gebruik van ANPR in het kader van de uitvoering van de dagelijkse politietaak 10 dagen te verwerken. De twee politiekorpsen erkennen dat zij no-hits verwerken én dat hiervoor geen wettelijke basis is. Het CBP kan niet anders dan concluderen dat deze korpsen willens en wetens de wet overtreden.

Het CBP publiceerde op 14 juli 2009 de Richtsnoeren ANPR, De toepassing van automatische kentekenherkenning door de politie. In deze richtsnoeren is uiteengezet welke uitleg van de wettelijke normen het CBP als toezichthouder hanteert bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.
Provincie:
Tag(s):