vrijdag, 16. december 2011 - 10:22

Invoering wietpas per 1 mei 2012

Venlo

Afgelopen woensdag heeft minister Opstelten met de burgemeesters van de coffeeshopgemeenten in Zuid Nederland een gesprek gehad over de coffeeshopclub. Op basis hiervan heeft hij de kaders voor invoering van de clubpas vastgesteld. Voor de invoering van het ingezetenencriterium hebben de Zuid-Nederlandse coffeeshops uitstel gekregen tot 1 mei 2012.

Voor de invoering van maximaal ledenaantal van 2000 is een overgangstermijn van 1 jaar door de minister toegezegd. Dit betekent dat niet alleen de coffeeshops in Zuid Nederland, maar alle coffeeshops in Nederland per 1 januari 2013 moeten voldoen aan dit getalscriterium. Burgemeester Bruls van Venlo: “De minister heeft oog voor de unieke situatie in Venlo. We krijgen nu een jaar de tijd om onze coffeeshops kleinschaliger te organiseren.”

Burgemeester Hoes van Maastricht laat weten: “De uitwerking van de minister is een werkbaar plan. Met de operationele datum van 1 mei 2012 hebben we meer tijd om de voorbereidingen op de invoering van het besloten club — en ingezetene criterium uit te voeren. Ook het uitstel naar 1 januari 2013 van het maximumaantal leden per coffeeshop geeft zowel ons als de coffeeshophouders de mogelijkheid om zich gedegen voor te bereiden op deze maatregel”.

Voor wat betreft de handhavingscapaciteit heeft de minister bepaald dat een lokaal operationeel plan moet worden opgesteld waarmee in de lokale driehoek concreet afspraken worden gemaakt betreffende de noodzakelijke en voorziene handhavingscapaciteit.
Provincie:
Tag(s):