zaterdag, 26. november 2011 - 11:14

Politie legt zandtransporten over N855 stil

Spier

De unit verkeer van de politie Drenthe heeft vrijdag in het belang van de verkeersveiligheid een eind gemaakt aan het rijden met grote en brede dumpers over de provinciale weg de N855 tussen Lhee en Spier.

Voor het transport van afgegraven zand van het Dwingelerveld naar de geluidswal langs de A-28 bij Spier, wordt o.a. gebruik gemaakt van grote knikdumpers. Deze dumpers rijden beladen over een aangelegde zandweg door het bos. Leeg rijden ze via de openbare weg de N855 terug. Deze voertuigen hebben een breedte van tussen de 2.75 en 3.10 meter. De maximaal toegestane breedte voor het rijden met deze voertuigen op de openbare weg is 2.60 meter. Voor het rijden met bredere voertuigen kan door de wegbeheerder (provincie Drenthe) ontheffing worden verleend. Voor de dumpers die hier worden gebruikt is geen ontheffing aangevraagd.

De unit verkeer van de Drentse politie stelde deze week een onderzoek in na klachten over gevaarlijke verkeerssituaties op deze weg. De breedte van de dumpers in combinatie met de wegbreedte, de snelheid waarmee deze dumpers rijden en de weersomstandigheden (mist) brachten aanzienlijke risico’s met zich mee voor andere weggebruikers. De N855 is een weg voor gemengd verkeer, dus ook fietsers en bromfietsers.

Donderdagmorgen constateerden agenten van de unit verkeer dat er inderdaad met deze brede voertuigen over de weg werd gereden. Drie bestuurders van dumpers zijn bekeurd voor het rijden zonder ontheffing. Daarnaast kregen deze bestuurders op grond van artikel 160 Wegenverkeerswet het bevel niet meer met deze voertuigen op de openbare weg te rijden. Direct zijn ook de uitvoerder van het project en de directeur van het bedrijf dat de transporten verzorgt op de hoogte gebracht. Hen is medegedeeld dat alle chauffeurs die met zo’n dumper over de weg rijden dezelfde behandeling zullen krijgen. De transporten met de dumpers zijn daarop door het bedrijf gestopt.
Provincie:
Tag(s):