dinsdag, 8. maart 2011 - 9:24

Strengere controle VOG op scholen door inspectie

Den Haag

Onderwijsinstellingen zijn verplicht om vast te stellen dat medewerkers en vrijwilligers die met leerlingen in aanraking komen, beschikken over een Verklaring omtrent het gedrag (VOG). De Inspectie van het Onderwijs ziet nauwlettend toe of dat gebeurt.

Uit onderzoek van de accountants blijkt dat onderwijsinstellingen vaak niet kunnen aantonen, dat een medewerker bij het begin van de aanstelling een VOG had. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat personeelsadministraties niet meer volledig zijn.

Dit jaar zullen de accountants, bij de controle over de jaarrekening 2010, de aanwezigheid van VOG's controleren en de ontbrekende VOG's melden aan de inspectie. Instellingen moeten voor het einde van 2011 zorgen dat alle ontbrekende VOG's alsnog in hun administratie opgenomen worden. Zonodig moeten medewerkers een nieuwe VOG aanvragen.

Als bij de controle over de jaarrekening 2011 (in de zomer van 2012) blijkt dat een instelling nog steeds niet beschikt over alle vereiste VOG's, dan wordt de uitbetaling van 15 procent van de rijksbijdrage opgeschort.
Provincie:
Tag(s):