donderdag, 16. juni 2011 - 21:19

Verbetering van het rioolstelsel in Ansen

Samen met Waterschap Reest en Wieden verbetert de gemeente De Wolden het rioolstelsel in Ansen. Dat moet een einde maken aan overstort van vervuild rioolwater naar het oppervlaktewater bij extreme regenval.

Tijdens heftige buien kan de riolering de hoeveelheid water niet verwerken. Het verbeteren van het rioolstelsel kan door buffers te bouwen of door gebouwen en straten te gaan afkoppelen. De gemeente kiest in Ansen voor afkoppelen. Het water dat op straat of op daken van gebouwen valt, wordt afgevoerd naar oppervlaktewater of bodem. Eerder gebeurde dit al in Ruinen.

Op het verzoek van het Waterschap gaat de gemeente meer regenwater afkoppelen dan nodig is. De persleiding tussen Ansen en Echten zorgt voor de afvoer van rioolwater naar de zuivering. Deze persleiding is bijna 'vol'. Door in Ansen meer af te koppelen dan strikt noodzakelijk is, ontstaat er in de persleiding ruimte voor extra afvoer van rioolwater. Voor het Waterschap is dit een reden om de gemeente in de kosten tegemoet te komen met een subsidie.

In totaal wordt ca. € 200.000 besteed aan de verbeteringen, daarvoor wordt 5000 m2 verharding in Ansen afgekoppeld. De gemeente begint op korte termijn met de voorbereiding van de werkzaamheden. Eind dit jaar/begin volgend jaar gaat de uitvoering van start.

Voor de gemeente en het Waterschap heeft de samenwerking bij de aanpak in Ansen voordelen. De uitvoering kost minder en is effectiever.
Provincie:
Tag(s):