donderdag, 29. november 2012 - 10:51

8% van vleeskuikenboerderijen heeft MRSA-bacterie

De meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) wordt aangetroffen bij 8% van de bedrijven met vleeskuikens.

De bacterie komt voor bij de kuikens en in stalstof. Dit blijkt uit onderzoek dat bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) liet uitvoeren. Het gaat vooral om de ‘veegerelateerde’ variant van MRSA, de zogenoemde LA-MRSA, die ook eerder bij varkens en vleeskalveren is aangetroffen. Dieren die besmet zijn met MRSA kunnen dit in sommige gevallen overdragen op de mens.

Gasverdoving
Van de vleeskuikenhouders is 9% drager van de MRSA-bacterie. Voor slachthuispersoneel van vleeskuikens kan dit percentage oplopen tot 14%. Volgens BuRO zijn extra maatregelen nodig om de beroepsgroepen die in contact komen met levende vleeskuikens, beter te beschermen. In slachterijen met gasverdoving is de kans op een MRSA-besmetting bijna 4 keer kleiner dan in slachterijen met elektrische verdoving via een ‘waterbad’.

Bij gasverdoving bewegen de dieren namelijk minder. Er komen dan minder stofdeeltjes vrij in de lucht, waardoor de kans op besmetting met de bacterie kleiner is. Omdat er bovendien ook minder ongerief is voor de dieren, pleit BuRO ervoor om over te schakelen op een slachtmethode waarbij de dieren zo min mogelijk bewegen.

BuRO adviseert werknemers die extra worden blootgesteld aan MRSA een masker te dragen voor een betere bescherming tegen stofdeeltjes.

Opname ziekenhuis
Het gezondheidsrisico door een MRSA-besmetting is voor gezonde mensen gering. Voor mensen in ziekenhjuizen is dit een groter risico omdat zij vatbaarder zijn voor een infectie. Een infectie met MRSA is moeilijk te behandelen omdat de bacterie ongevoelig is voor penicillines en veel andere antibiotica.

Mensen met een verhoogde kans op dragerschap van de MRSA-bacterie worden beschouwd als risicogroep. Tot de risicogroepen behoren onder andere mensen die in een buitenlands ziekenhuis hebben gelegen of zijn behandeld, en mensen die intensief contact hebben gehad met levende varkens of vleeskalveren. Om de verspreiding van de MRSA-bacterie in een ziekenhuis tegen te gaan, krijgen deze risicogroepen bij opname een speciale behandeling. BuRO adviseert om mensen die intensief met levende vleeskuikens in contact zijn geweest nu ook tot een risicogroep te rekenen.

Bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering van de NVWA oordeelt en adviseert wetenschappelijk onderbouwd over mogelijke bedreigingen van de voedsel- en productveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn. De onafhankelijke uitoefening van deze opdracht is geregeld in de Wet onafhankelijke risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit die in 2006 door het parlement is aangenomen. Adviezen in het kader van de wet worden uitgebracht aan de ministers van de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Provincie:
Tag(s):