dinsdag, 18. september 2012 - 17:07

Banen weg bij COA door sluiting aantal asielzoekerscentra

Almelo

Op twee bijeenkomsten is personeel van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vandaag geïnformeerd over de concrete invulling van het besluit om een kleine 3.000 opvangplaatsen te krimpen.

Het betreft de locaties 's Gravendeel, Almelo, Goes en Sint Annaparochie, zo'n 1.650 plekken. Daarnaast sluit de amv-campus in Baexem, maar deze plaatsen worden toegevoegd aan de reguliere opvangcapaciteit. Genoemde locaties sluiten uiterlijk per 1 april volgend jaar. Daarnaast worden zo'n 1.250 plekken op bestaande locaties als buffer gereserveerd voor onvoorziene instroom of calamiteiten.

Asielopvangcapaciteit is direct gerelateerd aan aantal asielzoekers dat moet worden opgevangen. Het COA moet meebewegen met de in- en uitstroom van asielzoekers, openen en sluiten van locaties hoort bij de reguliere bedrijfsvoering. Momenteel neemt de bezetting af door een dalende instroom, een kortere verblijfsduur in de opvang en daarmee snellere uitstroom.

De sluitingen hebben een direct gevolg van 135 fte voor het personeelsbestand van het COA. Het leidt tot boventalligheid van medewerkers, die daardoor worden aangewezen als herplaatsingskandidaat. Wanneer binnen zes maanden herplaatsing niet mogelijk blijkt, volgt ontslag. Het COA heeft een sociaal plan waarin regels en maatregelen staan die hierbij van toepassing zijn.
Provincie:
Tag(s):